Česká energeticko-auditorská společnost

Optimální zhodnocení Vašich energetických investic.

Energetika

 • Návrhy zlepšení energetických úspor – výpočet úspor energií
 • Návrh energetické soběstačnosti
 • Prodej a distribuce elektrické energie
 • Zpracování energetických průkazů budov
 • Zpracování komplexních energetických auditů
 • Zpracování návrhů optimalizace
 • Poradenství při získávání dotací
 • Řešení a realizace Inteligentních sítí ( Smart Grid )

www.energeticka-sobestacnost.com

Elektromobilita

 • Zprostředkování prodeje a servisu elektromobilů zahraničních výrobců
 • Zajišťování servisních a dobíjecích stanic v rámci ČR
 • Součást komplexního řešení úspor elektrické energie
 • Financování
 • Vývoj multifunkčních dobíjecích stanic
 • Poradenství při získávání dotací

www.elektromobilita-cz.com

Výzkum a vývoj

 • Alternativní zdroje elektrické energie
 • Uchovávání elektrické energie
 • Zpracování uchované energie
 • Využití moderních motorů
 • Nové způsoby dobíjení baterií pro elektromobily
 • Nové typy moderních baterií
 • Poradenství při získávání dotací

www.cesbatterybox.com

Software

 • Vývoj softwarové aplikace MASTODONT pro využití ve stavebnictví
 • Uvedení programu MASTODONT na trh
 • Vývoj navazujících aplikací:
 • - energetické úspory budov
 • - elektromobilita
 • - prodej a distribuce elektrické energie
 • - nové technologie

www.mastodont.eu

Financování

 • Pomoc klientům při zajišťování financí formou:
 • OPPIK – Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • IROP – Integrovaný regionální operační program 2014-2020
 • Premium Financial Servis
 • Horizont 2020

O společnosti

 • c.e.s. je společnost nabízející komplexní řešení a poradenstvív oblasti energetických úspor, elektromobility, tepelné techniky pozemních staveb (rodinné domy, bytové domy, průmyslové a výrobní budovy atd.) a zajišťuje komplexní služby včetně financování.
 • c.e.s. - je nezávislá česká společnost, jejímiž zakladateli jsou zkušení profesionálové s širokou praxí z celého spektra činností v energetice, finančnictví a stavebnictví. Díky tomu mohou odborníci firmy rozhodovat o investicích na základě objektivních zkušeností a znalostí trhu bez závislosti na jakémkoliv výrobci či dodavateli.
 • c.e.s. - vlastní vývojovou základnu, kde řeší komplexní energetickou úsporu ve vazbě na optimální výrobu a využití elektrické energie
 • c.e.s. - zaměstnává tým zkušených programátorů s jejichž pomocí uvedla na trh mobilní aplikaci MASTODONT pro projektovou a developerskou činnost ve stavebnictví.

Kontakt

ČESKÁ ENERGETICKO AUDITORSKÁ SPOLEČNOST

Sídlo společnosti:
Rybná 682/14
110 00 Praha 1

Korespondenční adresa:
Třída Míru 90
530 02 Pardubice

tel: +420 773 430 673
email: info@ces-cz.com

Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví
Česká energeticko-auditorská společnost, s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0009736
Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je ochrana práv duševního vlastnictví vyvinutých zařízení. Výstupy projektu budou: zveřejnění národních a zahraničních přihlášek (PCT, EPO, USPTO),
udělení národních patentů vyvinutých zařízení. Projekt je spolufinancován Evropskou unií